(0571) 89988158 周一~周五, 8:30 - 17:30
job158@189.cn 随时欢迎您的来信!
创业大厦 杭州市西湖区文三路199号

Đăng nhập trang web chính thức của Quỹ Baoying


**Đăng nhập vào Trang web Chính thức của Quỹ Baoying**

**Phần Mở Đầu**

Quỹ Baoying là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để hỗ trợ các hoạt động phúc lợi công cộng, giáo dục và văn hóa. Trang web chính thức của quỹ cung cấp một loạt các dịch vụ, chẳng hạn như:

* Kiểm tra tình trạng cấp vốn

* Nộp đơn xin tài trợ

* Tìm hiểu về các chương trình và hoạt động của quỹ

Để truy cập các dịch vụ này, người dùng cần đăng nhập vào trang web. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách tạo tài khoản và đăng nhập vào trang web của Quỹ Baoying.

**Hướng Dẫn Đăng Nhập**

1. **Truy cập Trang web Chính thức**

Truy cập trang web chính thức của Quỹ Baoying tại https://www.baoyingfoundation.org/.

2. **Nhấp vào "Đăng nhập"**

Ở góc trên bên phải của trang chủ, nhấp vào nút "Đăng nhập".

3. **Chọn Phương pháp Đăng nhập**

Hệ thống sẽ hiển thị một biểu mẫu đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội.

4. **Nhập Thông tin Tài khoản**

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại đã đăng ký của bạn và mật khẩu vào các trường tương ứng. Nếu bạn đang đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, hãy chọn phương pháp ủy quyền thích hợp và làm theo hướng dẫn.

5. **Nhấp vào "Đăng nhập"**

Sau khi nhập thông tin tài khoản của bạn, hãy nhấp vào nút "Đăng nhập".

6. **Xác minh 2 Yếu tố (Tùy chọn)**

Để tăng cường bảo mật, quỹ có thể yêu cầu xác minh 2 yếu tố (2FA). Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã xác minh được gửi đến email hoặc số điện thoại đã đăng ký của bạn.

**Tạo Tài Khoản**

Nếu bạn chưa có tài khoản trên trang web của Quỹ Baoying, bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách nhấp vào liên kết "Đăng ký" trên biểu mẫu đăng nhập. Quá trình đăng ký sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

* Địa chỉ email

* Số điện thoại

* Tên

* Mật khẩu

Sau khi nhập thông tin của bạn, hãy nhấp vào nút "Đăng ký". Bạn sẽ nhận được email xác nhận có chứa liên kết kích hoạt tài khoản của bạn. Nhấp vào liên kết trong email để hoàn tất quá trình đăng ký.

**Khôi phục Mật khẩu**

Đăng nhập trang web chính thức của Quỹ Baoying

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu?" trên biểu mẫu đăng nhập. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết đặt lại mật khẩu. Nhấp vào liên kết trong email và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn.

**Lời Khuyến**

* Sử dụng mật khẩu mạnh và không sử dụng chúng cho bất kỳ tài khoản nào khác.

* Bật xác minh 2 yếu tố để tăng cường bảo mật.

* Đảm bảo rằng địa chỉ email và số điện thoại đã đăng ký của bạn là hợp lệ và được cập nhật.

* Lưu thông tin đăng nhập của bạn ở nơi an toàn.


联系我们

欢迎来电
0571 89988158
周一 - 周五, 8:30 - 17:30

电子邮箱

随时可以给我们发邮件
job158@189.cn,
我们会尽快回复.

我的地址

欢迎来访
创业大厦1006室
杭州市西湖区文三路199号